Scroll to top

Aziri’s Hackorona


Kurt Van Eeckhout - 12 May 2020 - 0 comments

Lang voor er sprake was van enig virus, in de tijd dat het woord ‘corona’ ons enkel deden denken aan warme zomers met een fris mexicaans biertje, hadden we besloten om een uitdaging aan te gaan met het hele team: we sluiten ons 24 uur op in quarantaine en bouwen binnen die tijd een applicatie op maat voor wie ons een leuke uitdaging bezorgd.

Alvast één deel van de opdracht was makkelijk: 24 uur in quarantaine gaan, daar moesten we eens flink mee lachen. Maar ook het vervolg was al snel duidelijk: ‘samen met het team werd ‘een virtuele samenwerking’ via Google Hangout. En de leuke opdracht werd ons aangeleverd door Nordson.

Nordson Corporation is een Amerikaanse multinational die producten ontwerpt, produceert en verkoopt voor gebruik bij het doseren van kleefstoffen, coatings, afdichtingsmiddelen, biomaterialen etc. Toen Ronny Franken, Process en Product Development Ingenieur bij Nordson ASYMTEK, hoorde van ons initiatief, kwamen bij hem al spontaan meerdere ideeën naar voor die voor toegevoegde waarde konden zorgen in de manier van werken binnen Nordson.

Probleem-schets

De creatie van materialen en het ingeven van ‘master data’ is een lastige opdracht binnen onze SAP ERP. Slechts een paar mensen in een Master Data team hebben de mogelijkheid om materialen aan te maken binnen SAP. Dus wanneer een ingenieur een materiaal wenst te creëren, dient hij of zij eerst een excel-formulier in te vullen als input voor het Master Data team, die dit vervolgens ingeeft in SAP.
Deze manier van werken heeft nogal wat nadelen: beperkte mogelijkheid op versiecontrole, beperkte aansturing en ondersteuning voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met de excel, en het moeten ‘overtypen’ van de data vanuit excel naar SAP.

De opdracht

Bouw een applicatie waarin Design Ingenieurs een aanvraag kunnen doen voor het aanmaken van nieuwe materialen. Afhankelijk van hun input en de keuze van het soort materiaal, moet de applicatie de aanvrager op een intuïtieve begeleiden bij de ingave van de velden. Het Master Data Entry team moet deze informatie kunnen valideren, aanpassen en uiteindelijk goed – of afkeuren.
Het uiteindelijke doel is om de goedgekeurde data via een webservice door te sturen naar SAP en Exact Globe. Hierdoor wordt het hele ingave proces makkelijker, de benodigde tijd om het artikel in SAP in te geven minimaal, en de foutenmarge bij het overtypen van de gegevens nihil.

“Vroeger keek ik altijd op tegen het papierwerk dat bij het aanmaken van nieuwe materialen kwam kijken. Formulieren invullen, lijsten afgaan, tabellen uitpluizen. Aziri heeft tijdens deze “Hackorona” laten zien dat het ook anders kan, met een no-code applicatie. Ze leverden op 24 uur een eerste versie, gebaseerd op onze huidige processen en formulieren. En het leukste is dat we deze applicatie zelf kunnen aanpassen en verbeteren voor de toekomst! ” – Ronny Franken, Nordson

Het resultaat

De grootste uitdaging voor het Aziri team, zat in het begrijpen van de complexe excel-documenten die de huidige manier van werken stuurden. Een mix van ‘verscholen’ werkbladen, datalijsten, berekende velden en macro’s bewaakten het verband tussen bepaalde velden. Eens hier duidelijkheid in ontstond, was het vertalen ervan naar een datamodel in het no-code platform ‘Betty Blocks’ een koud kunstje.
In de backoffice-omgeving werd vervolgens een ingavescherm gegenereerd met de nodige tool-tips voor het begeleiden van de eindgebruiker, zowel als het conditioneel aanbieden van de relevante inputvelden. De applicatie werd via een import gevoed met data uit de excel, en finaal zorgen een aantal acties voor het geautomatiseerd genereren van bijkomende informatie opdat alles correct aangeleverd kan worden aan Exact Globe en SAP. Om de communicatie tussen aanvrager en goedkeurder te vergemakkelijken, werd bovendien een meldingssysteem opgezet dat bij afkeuren direct een bericht stuurt naar de aanvrager, en in geval van goedkeuring op dagelijkse basis een overzicht bezorgd van de goedgekeurde aanvragen.

Related posts

Cookie Consent with Real Cookie BannerOnline demo