7 september 2022

Het Managed Services aanbod van Aziri

Managed Services

De snelheid waarmee de markt verandert neemt toe. Hierdoor ontstaat de nood bij bedrijven om snel en wendbaar te kunnen reageren in functie van veranderende omstandigheden. No-code platformen vormen een goed fundament om daar invulling aan te geven. Dankzij onze Managed Services aanpak, gebaseerd op onze 3 core-activiteiten ‘Analyse & Advies, Ontwikkeling en Support’, kunnen we klanten hierbij optimaal ondersteunen.

Het maken van de juiste softwarekeuze ter ondersteuning van elk type business proces is cruciaal om tot een ‘agile’ en toekomstgerichte architectuur te komen. Het beslissen waar standaard software de lading dekt, en waar een ‘slimme maatwerk applicatie’ het verschil kan maken valt onder de noemer ‘Analyse & Advies’ in de Managed Services aanpak.

Daarnaast is het zaak om applicaties te ondersteunen en de werking ervan te borgen. In het gedeelte ‘Ontwikkeling’ van de Managed Services verzekeren we de beschikbaarheid van de nodige resources zodat de werking van de bestaande apps en het (door)ontwikkelen van nieuwe, onderscheidende concepten gegarandeerd blijft.

Tenslotte is het van groot belang om zich te verzekeren van een snelle en adequate aanpak in geval van problemen. Een Service Level Agreement in functie van de impact op de werking van het bedrijf wordt meegenomen in het luik ‘Support’.

Lees ook: De ROI van no-code platformen

Innovatie faciliteren met een all-in aanpak rond no-code platformen

Analyse & Advies Managed Services

Geen enkele manager kan de toekomst voorspellen, hoe visionair hij ook is. Wat vandaag de waarheid is, is morgen alweer achterhaald. Door deze onvoorspelbaarheid dienen bedrijven zich zeer wendbaar te gedragen. Het aloude principe “niet de sterksten, maar diegenen die zich het best kunnen aanpassen aan wijzigende omstandigheden overleven” is meer dan ooit relevant. Bovendien is de snelheid waarmee de wereld verandert aanzienlijk groter geworden. Maar wat betekent dat: wendbaar worden?

Stap één is het begrijpen welke doelstellingen men wil bereiken: welke uitdagingen willen we oplossen? Vervolgens nemen we de bedrijfsprocessen onder de loep: hoe verlopen ze vandaag? Waar ligt er winst te rapen door het automatiseren van manuele handelingen of het verkleinen van de foutenmarge door manuele input? Men kan deze processen onderverdelen in ‘core processen’ en ‘onderscheidende’ processen (zie ook Gartner’s omschrijving van Bimodal IT). Wij noemen ze de ‘olietankers’ en de ‘speedboten’ van de softwarearchitectuur.

Lees ook: Het grote belang van een Bimodal IT architectuur

Tenslotte bekijken we wie de stakeholders zijn binnen de betrokken processen en gaan we dieper in op de functionaliteiten die bijdragen tot het behalen van de doelstellingen. Dit leidt tot het uitwerken van ‘user stories’, het maken van wireframes (eerste schets van de schermen) en het bepalen van het onderliggende datamodel.

Lees ook: het Crowd Funding Platform van WinWinner

Ontwikkeling Managed Services

Dankzij de opkomst van low & no-code platformen ontstaat de mogelijkheid om dankzij drag en drop – zowel voor UI als logica – snel componenten in te zetten voor het realiseren van een unieke oplossing. Pro-coders (IT medewerkers) gebruiken dergelijke platformen vooral om snelheid te maken (RAD) terwijl Citizen Developers (business users) dankzij het laagdrempelig gebruik, het potentieel zien om middels een ‘Minimal Viable Product’ mee te denken over de inzet van slimme apps ter ondersteuning van de werking van het bedrijf. Bovendien bieden dergelijke platformen het voordeel dat ze overal beschikbaar zijn (cloud based) en geboren zijn om te integreren met andere toepassingen.

In dit onderdeel van de Managed Services speelt de Product Owner een belangrijke rol. Hij/zij vertaalt de doelstellingen naar functionele noden. Ook het functioneel testen, de werkzaamheden documenteren en de status doorheen de development lifecycle rapporteren hoort bij deze rol. De Product Owners borgen met andere woorden de goede werking van de toepassingen en vertalen analyses naar ondersteunende applicaties.

Lees ook: Welke applicaties bouwen we met no-code platformen?

Zoals reeds eerder vermeld kan men nu ook niet-technische profielen inschakelen bij het bedenken en bouwen van nieuwe toepassingen, dankzij het gebruik van no-code platformen. Dit adresseert niet enkel het tekort aan IT’ers op de markt, maar heeft als belangrijkste eigenschap dat die personeelsleden die het best de bedrijfsprocessen kennen, onmiddellijk kunnen bijdragen aan de oplossing. Hierdoor ontstaat er minder ruis op de lijn. Het risico op een verkeerde interpretatie door technische profielen verkleint, waardoor de development lifecycle veel efficiënter verloopt. Een ander voordeel van dergelijke platformen is de aanzienlijke winst die wordt gerealiseerd door het verkorten van de development lifecycle. Aziri biedt binnen het Managed Services aanbod ook een garantie naar capaciteit, onder de vorm van ‘mandagen’ per week of maand. Deze worden typisch ingezet voor het bouwen, aanpassen of documenteren van applicaties.

Support Managed Services

Last but not least spreekt het voor zich dat een Managed Services aanpak ook een Service Level Agreement omvat voor het geval problemen ontstaan. De klant verzekert zich hierdoor van een prioritaire behandeling, meestal in functie van hoe kritisch het probleem is en de impact ervan op de organisatie. Wanneer een probleem dient opgelost te worden, maar de werkzaamheden niet verhinderd zijn, is er bv. sprake van een lage impact en derhalve is de reactietijd dan naar best vermogen. Bij een blokkerend probleem, dient de reactietijd hoog te liggen (bv. binnen de 2 uren).

Neem contact op met ons voor meer informatie over het Managed Services aanbod.

Deel dit artikel

Meer nieuws

No-code, High impact: Industrie

In dit artikel belichten we de meerwaarde van no-code technologie binnen de industrie.

14 mei 2024

No-code, High impact: Bouw

In dit artikel belichten we de meerwaarde van no-code technologie binnen de bouwsector.

19 februari 2024

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg ons op onze social media kanalen