20 september 2022

Het grote belang van een Bimodal IT architectuur

Bimodal IT

Bij het nadenken over een slimmere software-architectuur is het belangrijk om een onderscheid te maken in de verschillende bedrijfsprocessen van het bedrijf, en hoe die optimaal kunnen worden ondersteund. Enerzijds moet de stabiliteit en beschikbaarheid van informatie worden gegarandeerd, anderzijds moet de mogelijkheid er zijn om wendbaar en snel in te kunnen spelen op nieuwe marktomstandigheden. Het Bimodal IT concept tracht dit principe samen te vatten.

De core processen zijn basisprocessen die weinig onderhevig zijn aan verandering en typisch een belangrijk fundament leveren voor de werking van het bedrijf. Denk hierbij aan de processen voor het factureren, het bijhouden van klantengegevens, etc. Aangezien deze processen identiek zijn voor het gros van de ondernemingen, worden ze meestal geautomatiseerd via standaard softwaretoepassingen. Denk bijvoorbeeld aan de vele ERPs, CRMs en WMS software die op de markt te vinden zijn. Wij noemen ze de ‘olietankers’ van het bedrijf: robuust gebouwd om met zekerheid de basisprocessen van de organisatie te bewaken.

Daarnaast zijn er de onderscheidende processen die vaak inter-ageren met de standaard toepassingen van het bedrijf en die grote toegevoegde waarde kunnen realiseren omwille van het competitief voordeel dat ze bieden, of door de efficiëntieverbetering die ontstaat. Dit zijn processen die doorheen de tijd vaak onderhevig zijn aan veranderingen. Denk hierbij aan applicaties ter ondersteuning van nieuwe wensen van klanten, of omwille van de groei van het bedrijf, of als inzet tegen nieuwe concurrenten, of ter ondersteuning van een nieuwe go-to-market, etc.  Het zijn de ‘speedboten’ van het bedrijf.

Lees hoe Aziri u kan helpen bij de Proces Analyse: Aziri start met nieuw dienstenaanbod

Bimodal IT is de praktijk van het managen van twee afzonderlijke maar coherente werkstijlen: één gericht op stabiliteit, de andere op innovatie​

Het kunnen onderscheiden van deze twee groepen van processen is cruciaal om de strategische keuze te kunnen maken tussen de aankoop van een standaard pakket of het bouwen van maatwerkoplossingen. Wanneer dit fout wordt ingeschat riskeren bedrijven enorme investeringen om een olietanker toch wendbaar te maken: hierdoor ontstaan dure investeringen en wordt upgraden moeilijker. Of men gaat het warm water opnieuw uitvinden en dus kostbare resources (tijd en geld) verbranden voor het automatiseren van processen die helemaal niet onderscheidend zijn.

Het zal je niet verbazen: het ideale scenario ligt in de combinatie van de olietankers en de speedboten. Het steeds bedenken of inzetten van nieuwe toepassingen voor het verbeteren of het zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden is een nooit eindigende, strategische taak binnen elk digitaal innovatietraject.

Wanneer de processen inzichtelijk zijn gaat men beslissen op welke manier men zich kan organiseren om die processen optimaal te ondersteunen. Voor de olietankers is de keuze wellicht relatief duidelijk: men gaat keuzes maken uit bestaande softwaretoepassingen. Voor de speedboten blijft het een keuze tussen software aankopen of software bouwen. De eerste keuze heeft het voordeel van de snelheid, maar het nadeel van de ‘algemeenheid’. Men riskeert te betalen voor functionaliteit die men niet nodig heeft, en mogelijk zijn niet alle noden altijd ingevuld door het standaard pakket. Dan moet men tevreden zijn met wat men krijgt, en hopen op een doorevolutie van de software door de leverancier. De tweede keuze heeft het voordeel van het ‘maatwerk’ maar het nadeel van de ‘tijd’. 

No-code platform als antwoord op Bimodal IT

Met de opkomst van no- & low-code platformen ontstaat er een derde mogelijkheid: dankzij drag & drop kunnen bestaande componenten snel op maat ingezet worden voor het realiseren van een unieke oplossing. Het beste van twee werelden dus. Bovendien bieden dergelijke platformen het voordeel dat ze altijd beschikbaar zijn (cloud based) en geboren zijn om te integreren met de buitenwereld.

Lees ook: Welke integraties maken we met no-code platformen?

Vaak leveren ze ‘out of the box’ webapplicaties, klantenportalen en mobiele apps als mogelijke toepassingen.

Lees ook: Welke applicaties bouwen we met no-code platformen?

Bij de aankoop van software is de leverancier verantwoordelijk voor de werking van het pakket. Bij het bouwen van maatwerk is de eigen IT afdeling verantwoordelijk voor de ondersteuning (of de partner die het maatwerk uitvoerde). In het geval van het gebruik van een no-code platform wordt een samenwerking tussen business gebruikers en IT gefaciliteerd. Beide partijen zitten aan het stuur, vaak met verschillende invalshoeken (bv. competitief voordeel t.o.v. security).

Lees ook onze whitepaper: De ROI van low- & no-code platformen

BImodal IT

Deel dit artikel

Meer nieuws

No-code, High impact: Industrie

In dit artikel belichten we de meerwaarde van no-code technologie binnen de industrie.

14 mei 2024

No-code, High impact: Bouw

In dit artikel belichten we de meerwaarde van no-code technologie binnen de bouwsector.

19 februari 2024

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg ons op onze social media kanalen