Scroll to top

Managed Services

De snelheid waarmee de markt verandert neemt toe. Bedrijven zijn verplicht om zich wendbaar te gedragen in functie van veranderende omstandigheden. Een Managed Services contract ondersteund door een low- of no-code platform geeft hier invulling aan. 

Het maken van de juiste softwarekeuze ter ondersteuning van elk type business proces is cruciaal om tot een ‘agile’ en toekomstgerichte architectuur te komen. Het beslissen waar standaard software de lading dekt, en waar een ‘slimme maatwerk app’ het verschil kan maken, valt onder de noemer ‘Strategie’ in de Managed Services aanpak.

Daarna is het zaak om de ‘onderscheidende’ applicaties te ondersteunen door de inzet van Product Owners die de bedrijfsstrategie kunnen vertalen naar slimme automatisaties, en de werking ervan borgen. Dit is het ‘Application Management’ gedeelte van de Managed Services.

Alle bedrijven worden softwarebedrijven, maar IT resources zijn schaars. In een Managed Services aanpak wordt de beschikbaarheid van de nodige resources verzekerd zodat de werking van de bestaande apps geborgd blijft, maar ook voor het (door)ontwikkelen van nieuwe, onderscheidende concepten. Hierdoor zijn de ‘Operations’ afgedekt.

Tenslotte is het van groot belang om zich te verzekeren van een snelle en adequate aanpak in geval van problemen. Een Service Level Agreement in functie van de impact op de werking van het bedrijf wordt meegenomen in het luik ‘Support’.

Innovatie faciliteren met een ‘all-in aanpak’ rond no-code platformen: de Managed Services

Strategie

Geen enkele manager kan de toekomst voorspellen, hoe visionair hij ook is. Wat vandaag de waarheid is, is morgen alweer achterhaald. Door deze onvoorspelbaarheid, dienen bedrijven zich zeer wendbaar te gedragen. Het aloude principe “niet de sterksten, maar diegenen die zich het best kunnen aanpassen aan wijzigende omstandigheden overleven” is meer dan ooit relevant. Bovendien is de snelheid waarmee de wereld verandert, aanzienlijk groter geworden. Maar wat betekent dat: wendbaar worden?

Stap één is het begrijpen van de verschillende bedrijfsprocessen: hoe verlopen ze vandaag? Waar ligt er winst te rapen door het automatiseren van manuele handelingen of het verkleinen van de foutenmarge door manuele input? Men kan deze processen onderverdelen in ‘core processen’ en ‘onderscheidende’ processen.

De ‘core processen’ zijn basisprocessen die weinig onderhevig zijn aan verandering en typisch een belangrijk fundament leveren voor de werking van het bedrijf. Denk hierbij aan de processen voor het factureren, het bijhouden van klantendata, etc. Aangezien deze processen identiek zijn binnen het gros van de ondernemingen, worden ze meestal geautomatiseerd via standaard softwaretoepassingen. Denk bv. aan de vele ERPs, CRMs en WMS software die op de markt te vinden zijn. Wij noemen ze de ‘olietankers’ van het bedrijf: robuust gebouwd om met zekerheid de basisprocessen van de organisatie te bewaken.

Daarnaast zijn er de ‘onderscheidende’ processen die vaak interageren met de standaard toepassingen van het bedrijf en die grote toegevoegde waarde kunnen realiseren door het competitief voordeel dat ze bieden, of door de efficiëntieverbetering die ontstaat door de manier van werken. Dit zijn processen die doorheen de tijd vaak onderhevig zijn aan veranderingen. Denk hierbij aan apps ter ondersteuning van nieuwe wensen van klanten, of omwille van de groei van het bedrijf, of als inzet tegen nieuwe competitors, of ter ondersteuning van een nieuwe ‘go to market’, of … Het zijn de ‘speedboten’ van het bedrijf.

Het kunnen onderscheiden van deze twee groepen van processen is cruciaal om de strategische keuze te kunnen maken tussen ‘aankoop van een standaard pakket’ en ‘het bouwen van maatwerkoplossingen’. Wanneer dit fout wordt ingeschat riskeren bedrijven enorme investeringen om een olietanker toch wendbaar te maken (hierdoor ontstaan dure investeringen en wordt upgraden moeilijker) of gaat men het warm water opnieuw uitvinden en dus kostbare resources (tijd en geld) verbranden voor het automatiseren van processen die helemaal niet onderscheidend zijn.

U begrijpt het wellicht al: het ideale scenario ligt in de combinatie van de olietankers en de speedboten. Het steeds bedenken of inzetten van nieuwe toepassingen voor het verbeteren of het zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden is een nooit eindigende, strategische taak binnen elk digitaal innovatie traject.

Application Management

Als de processen inzichtelijk zijn gaat men beslissen op welke manier men zich kan organiseren teneinde de processen optimaal te ondersteunen. Voor de olietankers is de keuze allicht relatief duidelijk: men gaat keuzes maken uit bestaande softwaretoepassingen. Voor de speedboten blijft het een keuze tussen ‘een software aankopen’ of ‘software bouwen’. De eerste keuze heeft het voordeel van de snelheid, maar het nadeel van de ‘algemeenheid’. Men riskeert te betalen voor functionaliteit die men niet nodig heeft, en mogelijk zijn niet alle noden altijd ingevuld door het standaard pakket. Dan moet men tevreden zijn met wat men krijgt, en hopen op een door-evolutie van de software door de leverancier. De tweede keuze heeft het voordeel van het ‘maatwerk’ maar het nadeel van de ‘tijd’.

Met de opkomst van low- en no-code platformen ontstaat er een 3de mogelijkheid: dankzij drag en drop kunnen bestaande componenten snel, op maat ingezet worden voor het realiseren van een unieke oplossing. Het beste van twee werelden dus. Bovendien bieden dergelijke platformen het voordeel dat ze altijd beschikbaar zijn (meestal cloud based) en geboren zijn om te integreren met de buitenwereld. Vaak leveren ze ‘out of the box’ webapps, klanten portalen en mobiele apps als mogelijke toepassingen.

Bij de aankoop van een software, is de leverancier verantwoordelijk voor de werking van het pakket. Bij het bouwen van maatwerk, is de eigen IT afdeling verantwoordelijk voor de ondersteuning (of de partner die het maatwerk uitvoerde). In het geval van het gebruik van een low- of no-code platform wordt een samenwerking tussen business gebruikers en IT gefaciliteerd, en zitten beide partijen aan het stuur, vaak met verschillende invalshoeken (bv. competitief voordeel t.o.v. security). In alle gevallen is het zaak om een Product Owner aan te duiden. Typische taken voor deze functie zijn: het analyseren van de strategische wensen en ze vertalen naar functionele noden (hetzij voor de keuze van een bestaand pakket of voor het aansturen van de ontwikkelaars van de software), functioneel testen, documenteren van de werkzaamheden en de status doorheen de development lifecycle. De Product Owners borgen met andere woorden de goede werking van de toepassingen en vertalen nieuwe strategieën naar ondersteunende applicaties.

Operations

Wanneer een bedrijf wendbaar wenst te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden, is het cruciaal om snel te kunnen reageren. Wanneer software door derden is ontwikkeld, is men als bedrijf erg afhankelijk van de beschikbare resources van die partij. Bij een ‘in huis’ ontwikkeling is de backlog van IT vaak de grote zorg. Bovendien is het niet evident om een ‘nieuw blik IT’ers’ open te trekken. IT kennis is schaars geworden.

Met de opkomst van low- en no-code platformen kan men nu ook niet-technische profielen inschakelen bij het bedenken en bouwen van nieuwe toepassingen. Dit adresseert niet enkel het tekort aan IT’ers op de markt, maar heeft als belangrijkste eigenschap dat die personeelsleden die het best de bedrijfsprocessen kennen, onmiddellijk kunnen bijdragen aan de oplossing. Hierdoor ontstaat er veel minder ruis op de lijn. Het risico op een verkeerde interpretatie door technische profielen verkleint, waardoor de development lifecycle veel efficienter verloopt. Een ander voordeel van dergelijke platformen, is de aanzienlijke winst die wordt gerealiseerd door het verkorten van de development lifecycle.

In een Managed Services oplossing wordt een garantie gegeven rond de beschikbaarheid aan resources, meestal onder de vorm van ‘mandagen’ per week of maand.
Deze worden typisch ingezet voor het bouwen, aanpassen of documenteren van applicaties.

Support

Last but not least spreekt het voor zich dat een Managed Services aanpak ook een Service Level Agreement omvat voor het geval problemen ontstaan. De klant verzekert zich hierdoor van een prioritaire behandeling, meestal in functie van hoe kritisch het probleem is en de impact ervan op de organisatie. Wanneer een probleem dient opgelost te worden, maar de werkzaamheden niet verhinderd zijn, is er bv. sprake van een lage impact en derhalve is de reactietijd dan naar best vermogen. Bij een blokkerend probleem, dient de reactietijd hoog te liggen (bv. binnen de 2 uren).

Klaar voor uw digitale versnelling?

Cookie Consent with Real Cookie BannerOnline demo