Scroll to top
nl

Digitalisering bij de Belgische overheid


hans - 13 mei 2019 - 0 comments

Digitalisering bij de Belgische overheid

Daar waar bedrijven vaak door concurrentie op de markt gedwongen worden naar optimalisering, innovatie en digitalisatie, is die druk minder aanwezig bij overheden. Zij hebben het alleenrecht op het verstrekken van diensten aan burgers waardoor de urgentie naar digitalisering vaak lager ligt dan bij bedrijven. Toch wordt de vraag van een snelle en digitale dienstverlening door de overheid steeds luider. Waarom zouden we nog in de rij aanschuiven in een oud, grijs, stoffig gebouw om formulier B204 te laten afstempelen terwijl je via je smartphone boodschappen kan doen vanuit je luie zetel? Gestandaardiseerde formulieren, stempels, loketten, … het is allemaal niet meer van deze tijd. De Belgische overheid heeft dan ook verschillende initiatieven gestart om in een digitale stroomversnelling te geraken.

Digital Belgium 2020

De visie en de krijtlijnen voor het digitale beleid in België worden gevormd door het plan ‘Digital Belgium 2020’ voorgesteld in 2015 door minister De Croo. Het is het actieplan dat de digitale langetermijnvisie voor ons land schetst en vertaalt in duidelijke ambities. Aan de hand van vijf heldere inhoudelijke prioriteiten wilt de overheid de positie van België op de digitale kaart versterken:

  1. Digitale infrastructuur
  2. Digitaal vertrouwen en digitale veiligheid
  3. Digitale overheid
  4. Digitale economie
  5. Digitale vaardigheden en jobs

De ambitie is dus aanwezig en de gestage vooruitgang toont dat we de goede kant uitgaan. Maar hoe presteren we nu in vergelijking met andere Europese lidstaten?

Europa laat elk jaar een meting uitvoeren bij alle Europese deelstaten, de index van digitale economie en maatschappij (DESI-meting). In het laatste rapport staat België op de 8ste plaats in de digitaliseringsslag.

Volgens Ben Smeets, directeur-generaal van het directoraat-generaal Digitale Transformatie, gaat de Belgische overheid niet snel genoeg in hun digitale transformatie: “Hoewel we elk jaar stevig vooruitgaan, zakken we in de DESI-ranking. België heeft een behoorlijke digitale maturiteit, de infrastructuur, de voornaamste bouwstenen en concepten hebben we. Maar de snelheid in de uitvoering van de implementatie, daar verliezen we het momentum. Een land als Luxemburg is de grootte van een administratie van ons. Zij kunnen in een keer een rigoureuze stap zetten. Je hebt landen, zoals Estland, die grote sprongen doen; nu ook Ierland en Engeland. Dus hoe krijg je aan de mensen uitgelegd dat we wel vooruitgaan, maar dat anderen sneller of beter vooruitgaan?”

Op de goede weg

De digitalisering van de overheid heeft de voorbije al aardige stappen gezet. De kans dat u het voorbije jaar in aanraking kwam met één van de digitale systemen van de overheid is erg groot. Denk maar aan systemen zoals itsMe, MyBelgium, eBirth, Tax-on-web, Myfin en MyPension. Deze beweging is niet alleen voelbaar bij federale en regionale overheden. Ook bij de lokale overheden groeit het bewustzijn voor digitalisering. Lokale besturen zetten steeds meer ICT-middelen in om hun burgers snel en digitaal te kunnen bedienen.

Het is duidelijk: de Belgische overheid is de digitale weg ingeslagen. Het is nu de kwestie om voldoende snelheid te maken…

Related posts

Post a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Online demo